1. PAGRINDINĖS ŠIOS POLITIKOS SĄVOKOS

Slapukai – (angl. cookies) nedidelė teksto rinkmena, kurią Tinklalapis išsaugo Vartotojo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, tuo metu, kai Vartotojas jame apsilanko. Slapukų pagalba Tinklalapis atpažįsta Vartotojo įrenginį. Slapukai naudojami siekiant užtikrinti Tinklalapio kokybišką veikimą bei malonesnę patirtį Vartotojams.

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Tinklalapiu.

Tinklalapis – tai interneto svetainė, kuri prieinama adresu https://audiniai.com/lt/

Politika reiškia šią slapukų Politiką.

2. NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ RŪŠYS

https://audiniai.com/lt/ Tinklalapyje naudojami slapukai yra skirti užtikrinti kokybišką Tinklalapio veikimą. Šie slapukai yra būtini, kad tinkamai veiktų Tinklalapis ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima Vartotoją asmeniškai atpažinti ir yra ištrinami Vartotojui išėjus iš svetainės. Taip pat siekiant sukurti priimtinesnę Tinklalapio prieigą Vartotojui, naudojami funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai taikomi Vartotojui pakartotinai besilankančiam Tinklalapyje, kurie įsimena Vartotojo pasirinktis Tinklalapyje. Šie slapukai leidžia apskaičiuoti Tinklalapio lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip Vartotojas naudojasi svetaine. Tam tikslui https://audiniai.com/lt/ pasitelkia “Google Analytics” statistikos sistemą. SPARK surinktos informacijos neplatina. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Vartotojo neįdentifikuoja.

3. VARTOTOJO SUTIKIMAS BEI SLAPUKŲ ATSISAKYMAS

  • Vartotojui pirmą  kartą  prisijungus prie Tinklalapio, pateikiama  informavimo lentelė, kurioje jis supažindinamas su Tinklalapyje naudojamais slapukais. Vartotojas paspausdamas “Sutinku” mygtuką, sutinka su Tinklalapyje naudojamais slapukais. Šis Vartotojo sutikimas naudojant slapukus yra įsimenamas, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant Tinklalapyje.
    • Vartotojas turi galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus juos atjungdamas, pakeičiant savo naršyklės nustatymus. Žinotina, kad  naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Vartotojui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Tinklalapio funkcijų.
    • Vartotojui pašalinus slapukus, pašalinamos ir visos prieš tai Vartotojo nustatytos pasirinktys.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

  • Esant poreikiui, https://audiniai.com/lt/ gali keisti Politiką, paskelbiant atnaujintą  jos versiją Tinklalapyje. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos.
    • SPARK neatsako už žalą, įskaitant žalą, kuri atsirado dėl paties Vartotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Vartotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Tinklalapio naudojimą, elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, kt.
    • Jei dėl Politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, prašome kreiptis į UAB “Šilko Tekstilė”, el. paštu audiniai@audiniai.com